Nên mua nhà hay thuê nhà?

Nên mua nhà hay thuê nhà?