Làm sao để không dính bẫy FOMO Altcoin trong thị trường tiền điện tử mang tên “ALTCOIN CAP BÉ”?

Làm sao để không dính bẫy FOMO Altcoin trong thị trường tiền điện tử mang tên "ALTCOIN CAP BÉ"?