Kiếm tiền, Kiến thức kinh tế

Có nên mua nhượng quyền trà sữa Mixue?

Xét về góc độ kinh doanh chuỗi thì công ty Mixue rất giỏi, nhưng dưới góc độ của người mua nhượng quyền thì việc kinh doanh theo mô hình này rất khó.

Đọc thêm