Có nên dạy trẻ con về tiền và cách quản lý chi tiêu?

Có nên dạy trẻ con về tiền và cách quản lý chi tiêu?