Tiền số

Bản tin thị trường #1: Phân tích tâm lý thị trường tiền số crypto trong 1-8 tuần sau 19/8/2023

Nếu là cá mập hoặc là nhà tạo lập thị trường, tôi sẽ làm thế nào để cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (cá con) thiệt hại nặng nhất và mình có lợi nhất?

Đọc thêm