Kiến thức kinh tế, Nổi bật, Trải nghiệm cuộc sống

Có nên dạy trẻ con về tiền và cách quản lý chi tiêu?

Cha mẹ nên nói rõ ràng và giải thích cho trẻ những khoản tiền nào con sẽ được giữ làm tiền riêng của mình và tại sao? Những khoản tiền nào cần đưa lại cho bố mẹ và tại sao?

Đọc thêm